Resultater

På denne side kan du finde resultaterne fra anden planperiode af oversvømmelsedirektivet

Data for national risikovurdering

Under plantrin 1 blev der lavet nationale beregninger og udarbejdet nationale datasæt for faren, sårbarheden og risikoen forbundet med oversvømmelser fra hav og vandløb. Disse datasæt kan downloades her

Læs mere om resultaterne på denne side  eller i rapporterne fra plantrin 1

Data for vandløbsoversvømmelser

Data for oversvømmelser fra vandløb er beregnet nationalt i 40 cm grid for 20-, 100- og 1000-årshændelser på baggrund af vandføringsstatistik fra GEUS.

Læs mere om datasættene og download dem for de enkelte kommune her

Kortlægning i risikoområderne

Kortlægningen af faren, skaden og risikoen for oversvømmelse i de 14 risikoområder er udleveret til de berørte kommunerne.

Læs mere om kortlægningen her

Udstilling af resultater

Resultaterne fra den nationale risikovurdering og kortlægningen i de enkelte risikoområder, som vises via webgis, kan udstilles i egne services via nedenstående WFS og WMS links.

WFS/WMS links til data fra plantrin 1 i oversvømmelsesdirektivets anden planperiode

National risikovurdering
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_2016_2021_Plantrin1_Endelige_data/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_2016_2021_Plantrin1_Endelige_data/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Nationale vandløbsoversvømmelser
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/OSD_Vandlob/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS/WMS links til data fra plantrin 2 i oversvømmelsesdirektivets anden planperiode

Esbjerg
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Esbjerg_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Esbjerg_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Fredericia
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Fredericia_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Skaerbaek_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Fredericia_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Skaerbaek_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Holstebro
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Holstebro_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Holstebro_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Juelsminde
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Juelsminde_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Juelsminde_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Kolding
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kolding_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kolding_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Korsør
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Korsoer_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Korsoer_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Køge Bugt – København (Køge Bugt)
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Koege_Bugt_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Koege_Bugt_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Køge Bugt – København (København Nord og Syd)
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kobenhavn_NS_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kobenhavn_NS_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Nyborg
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Nyborg_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Nyborg_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Odense Fjord
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Odense_Fjord_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Odense_Fjord_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Randers Fjord
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Randers_Fjord_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Randers_Fjord_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Sydlolland
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Sydlolland_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Sydlolland_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Vejle
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Vejle_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Vejle_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Vordingborg
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Vordingborg_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Vordingborg_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Aabenraa
https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Aabenraa_Plantrin2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Aabenraa_Plantrin2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS