Resultater

På denne side kan du finde resultaterne fra anden planperiode af oversvømmelsedirektivet

Data for national risikovurdering

Under plantrin 1 blev der lavet nationale beregninger og udarbejdet nationale datasæt for faren, sårbarheden og risikoen forbundet med oversvømmelser fra hav og vandløb. Disse datasæt kan downloades her

Læs mere om resultaterne på denne side  eller i rapporterne fra plantrin 1

Data for vandløbsoversvømmelser

Data for oversvømmelser fra vandløb er beregnet nationalt i 40 cm grid for 20-, 100- og 1000-årshændelser på baggrund af vandføringsstatistik fra GEUS.

Læs mere om datasættene og download dem for de enkelte kommune her

Kortlægning i risikoområderne

Kortlægningen af faren, skaden og risikoen for oversvømmelse i de 14 risikoområder er udleveret til de berørte kommunerne.

Læs mere om kortlægningen her