Udarbejdelse af risikostyringsplaner

Der foreligger en vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner. Den skal lette kommunernes arbejde med risikostyring i plantrin 3.

Med udgangspunkt i risikoanalysen samt de fare- og risikokort, der leveres under plantrin 2, skal de udpegede kommuner udarbejde eller revurdere risikostyringsplaner. Arbejdet med risikostyringsplanerne skal være afsluttet og godkendt i kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021. Inden da skal risikostyringsplanen have været 6 måneder i offentlig høring.

De risikoområder, som blev udpeget i 2018 i forbindelse med plantrin 2 i anden planperiode, skal udarbejde deres første risikostyringsplan. Dette gælder for Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.

Risikoområder der blev udvidet i 2018 skal revurdere eksisterende risikostyringsplaner og forholde sig til de områder, der blev inkluderet i udpegningen i anden planperiode.
Det gælder Køge Bugt-København og Sydlolland.

Områder der blev udpeget i første planperiode i 2011, skal foretage en grundig revurdering af risikostyringsplanerne og som minimum justere i forhold til de nye fare- og risikokort.