Data i WebGIS

Data fra anden planperiode (2016-2021) af oversvømmelsesdirektivet er delt i to webGIS.

Data fra plantrin 1: Den nationale risikovurdering og udpegning af risikoområder

Data fra plantrin 2: Kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne

For mere information om udstilling og download af data se under Resultater