Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Høring

Høringsperioden er afsluttet.

Rapporten om revurdering af udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven var i offentlig høring i perioden 10. september til 22. oktober 2018. Vi forventer at kunne præsentere den endelige udpegning i december 2018.

På baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse er der en række forslag til yderligere udpegninger. Det foreslås, at byerne, Esbjerg, Kolding, Vordingborg og Nyborg udpeges som nye risikoområder. Endvidere foreslås risikoområderne Køge bugt og Nakskov væsentligt udvidet.

Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af søterritoriet. Loven har som formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter. 

Første planperiode blev gennemført i 2010-2015 med udpegning af 10 risikoområder i Danmark, der omfatter 22 kommuner.

Idet det vurderes, at der i de allerede udpegede risikoområder ikke er gennemført tilstrækkelige risikoreducerende tiltag, vil der ikke ske ændringer i forhold til disse områders status som udpegede.