Aabenraa

Aabenraa er udpeget i planperioden 2010-2015, hovedsageligt på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og i mindre grad fra vandløb. 

Aabenraa er et risikoområde udpeget i første planperiode. Området oplever hovedsageligt oversvømmelse fra hav og i mindre grad fra vandløb. Der er i risikoområdet er en høj sammenhængende gruppering af celler med Meget høj risiko. Dette område består primært af den indre by, beboelse og industri bl.a. på havneområder. 

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området. 

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen af området opdateret ud fra nyeste data. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder (havneområder), hospital, kritisk infrastruktur og større kulturarvsarealer.