Esbjerg

Esbjerg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

Risikoområdet omfatter dele af Esbjerg og Fanø kommuner.

 

Data på vej

Når data er klar, kan de hentes her.