Ny udpegning: Esbjerg

Risikoområdet Esbjerg er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Vadehavet).

Området er en nyudpegning, og har fem tydelige grupperinger af grid-celler med kategorien Meget høj risiko, hvilket ses på figur 7.4. Fire af disse grupperinger ligger i Esbjerg by, hvor de primært er lokaliseret på havnen og i boligområder, mens grupperingen på Fanø dækker det centrale af Nordby.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1999, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.
af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Vadehavet

Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Esbjerg by og Nordby er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den kilden til høj risiko i området, er området afgrænset ind i land på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 1,2 m, dækkende de generelle havstigninger og en øget vindbidrag til stormflodsvandstanden.

Risikoområdet i Esbjerg by udgøres grundlæggende af havneområdet, industriområder og den indre by. Området afgrænses af Ådalen i nord, til Måde Industrivej i syd og i store træk langs havnen ind i landet; dog inkluderes der flere kvarterer. I Nordby på Fanø udgøres risikoområdet især af byområder og havneområdet.

På havnen i Esbjerg er flere sårbarheder af høj kategori identificeret så som; mange potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af centralt værk, renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover er der økonomisk aktivitet af middel værdi på et mindre geografisk område. I Nordby forekommer flere områder med kulturarv, politi og beredskabscentre.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707