Juelsminde

Risikoområdet Juelsminde er udpeget i første planperiode på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat). 

På baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat) er Juelsminde udpeget i 2011. Området har en mindre samling af celler med Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret på lystbådehavnen og i beboelsesområde. 

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872. Denne vandstand er valgt grundet afgrænsning af området OJ6, hvor det er vandstanden fra den højest registrerede stormflod, der har ramt området. Den højst målte vandstand i Juelsminde er dog 1,65 m under stormfloden i 2006.

På baggrund af den nye risikovurdering bliver området udvidet i mindre grad mod nord til at inkludere de celler med Høj eller Meget høj risiko, som ligger op ad det eksisterende risikoområde.

Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning. Der er identificeret få sårbarheder af høj kategori er i området, dog for eksempel: Renseanlæg og beboelse.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707