Køge Bugt - København

Udvidelsen af risikoområdet Køge Bugt- København fandt sted i forbindelse med ajourføringen af risikoområderne i 2018. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan. Samtidig skal der udarbejdes risikostyringsplan for udvidelsen af udpegningen.

Risikoområdet indbefatter dele af følgende kommuner: København, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og Køge.