Kolding

Kolding er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode.
Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav, dog suppleret med et kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb.
Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.