Ny udpegning: Kolding

Risikoområdet Kolding er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kolding fjord) og i mindre grad fra vandløb (Kolding Å). 

Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af, hvilken kilde oversvømmelsen udspringer fra. Oversvømmelser fra hav vil have det markant største omfang. Dette område er et nyt risikoområde, og har en høj andel af sammenhængende gridceller med kategorien Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret på havnen og i boligområder.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle cellerne med høj risiko langs Kolding Fjord er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset ind i land på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

Risikoområdet udgøres hovedsageligt af havneområdet, den indre by samt områder omkring Kolding Å. Området følger overordnet Kolding Å ind i landet og afgrænses før Lunderskov af Ndr. Ringvej og Skamlingvejen/Tøndervej. 

I området er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Fredede bygninger, flere varmeværker, et mindre område af motorvejen og to potentielt forurenende virksomheder i havneområdet. 

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707