Korsør

Korsør er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Risikoområdet er en del af Slagelse kommune.

 

Data på vej

Når data er klar, kan de hentes her.