Nyborg

Nyborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav.
Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.