Nyborg

Nyborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav.
Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

Fredericia er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav.
Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.