Ny udpegning: Nyborg

Nyborg er udpeget primært på grund af risiko for oversvømmelse fra hav.

Nyborg er et nyudpeget risikoområde, der primært er udpeget grundet oversvømmelse fra hav. Det ses på figur A.14 i Bilag A, at det er i den nordlige del af området er lokaliseret risikoceller med kategorien Meget høj. Dette område består primært af bebyggelse.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872. 

Denne vandstand er valgt grundet afgrænsning af området SD3 (se hovedrapporten, kapitel 5), hvor det er vandstanden fra den højest registrerede stormflod, der har ramt området. Den højeste målte vandstand i Nyborg er dog 1,80 m under stormfloden i 2006.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Nyborg by er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den primære kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.


I området er der identificeret sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder, kulturarvselementer og kritisk infrastruktur i form af fjernvarmeværk og renseanlæg. 

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707