Randers Fjord

Randers Fjord er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav suppleret med kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb.
Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.
Risikoområdet omfatter dele af Randers og Norddjurs kommuner.