Sydlolland

Udvidelsen af risikoområdet Sydlolland fandt sted i forbindelse med ajourføringen af risikoområderne i 2018. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan, samtidig skal der udarbejdes risikostyringsplan for udvidelsen af udpegningen.
Risikoområdet er en del af Lolland Kommune.