Vordingborg

Vordingborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav.
Kortene skal danne grundlag for risikoområdets første risikostyringsplan.

 

Data på vej

Når data er klar, kan de hentes her.