Ny udpegning: Vordingborg

Risikoområdet Vordingborg er udpeget på baggrund af den potentielle oversvømmelsesrisiko fra hav. 

Dette område er en ny udpegning, og har en større sammenhængende gruppering af grid-celler med kategorien Høj og Meget høj risiko. Ydermere er der yderst på Masnedø en mindre gruppering af risikoceller med høj værdi. Området på Masnedø er primært motorvej, industri og i mindre grad beboelse. Den store gruppering af celler i Vordingborg by er primært beboelse og industri. 

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Risikoområdet er afgrænset således, at alle celler med Høj eller Meget høj risiko omkring Vordingborg by samt hele Masnedø er inkluderet i risikoområdet. Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning.

På havnen er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori såsom: Potentielt forurenende virksomheder, kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk. Derudover er Vordingborg Slotsruin og hospitalet lokaliseret i det udpegede risikoområde.

Data kan tilgås her: 
http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707