Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

For de udpegede risikoområder udarbejder Kystdirektoratet mere detaljeret kortmateriale, der viser oversvømmelsesfaren og –risikoen i de enkelte områder. Dette kortmateriale skal danne grundlag for udarbejdelse eller ajourføring af risikostyringsplaner.

Ekstremt vejr og storme kan medføre oversvømmelser

Kystdirektoratet kortlægger, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Kommunerne arbejder med planer, der skal forebygge oversvømmelser - du kan også gøre en forskel, for det hjælper, når vi står sammen.

Se videoen "Oversvømmelsesdirektivet – vi står sammen"