Oversvømmelsesdirektivet i Danmark

Oversvømmelsesloven skal mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.

Læs mere om direktivet

Risikoområder

Danmarkskortet viser risikoområderne, som er udpeget på baggrund af den nationale vurdering af risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb.
Se mere om de enkelte områder her

I fokus lige nu

Ekstremt vejr og storme kan medføre oversvømmelser

Kystdirektoratet kortlægger, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Kommunerne arbejder med planer, der skal forebygge oversvømmelser - du kan også gøre en forskel, for det hjælper, når vi står sammen.

Se videoen "Oversvømmelsesdirektivet – vi står sammen"