• Oversvømmelsesloven

    Oversvømmelsesloven skal mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. 

Om kortlægningen

Metoden for kortlægningen minder meget om den der blev anvendt til kortlægningen til Planperiode 1.

Som noget nyt er skader på virksomheder og berørte ejendomme, hvis forsyningsstation bliver oversvømmet kortlagt.

Metoderapport er på vej

Vejledning på vej

Fra foråret 2020 vil en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner være tilgængelig her på siden sammen med en skabelon. Sigtet er del at lette det praktiske arbejde med at udarbejde planerne, dels at sikre en vis ensartethed i udformningen.

Data på vej

Når data er klar, kan de hentes her.

Risikoområder i Danmark

Kortet viser risikoområderne, som er udpeget på baggrund af den nationale vurdering af risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb. Klik på kortet eller på områderne i kasserne til venstre for at læse mere om de enkelte områder.

Randers FjordJuelsmindeVejleFredericiaKorsørSydlollandKoldingEsbjergHolstebroKøge Bugt - KøbenhavnOdense FjordNyborg
Data på vej

Når data er klar, kan de hentes her.