• Oversvømmelsesloven

    Oversvømmelsesloven skal mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. 

Om kortlægningen

Metoden for kortlægningen minder meget om den der blev anvendt til kortlægningen til Planperiode 1.

Som noget nyt er skader på virksomheder og berørte ejendomme, hvis forsyningsstation bliver oversvømmet kortlagt.

Metoderapport er på vej

Ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner. Et konkret værktøj til praktisk håndtering af risiko, planlægning og målsætning. Et tillæg bestående af skabeloner, til yderligere støtte for udformningen af risikostyringsplaner er undervejs. Hent vejledning her.

Hent også tabel til planlægning af tiltag her.

Data for oversvømmelser fra vandløb er beregnet nationalt i 40 cm grid for 20-, 100- og 1000-årshændelser på baggrund af vandføringsstatistik fra GEUS.

Læs mere om datasættene og download dem for de enkelte kommuner her

Risikoområder i Danmark

Kortet viser risikoområderne, som er udpeget på baggrund af den nationale vurdering af risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb. Klik på kortet eller på områderne i kasserne til venstre for at læse mere om de enkelte områder.

Randers FjordJuelsmindeVejleFredericiaKorsørSydlollandKoldingEsbjergHolstebroKøge Bugt - KøbenhavnOdense FjordNyborg