• Oversvømmelsesloven

    Oversvømmelsesloven skal mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. 

Hovedrapport

Hovedrapporten redegør for revurdering af den nationale oversvømmelsesrisiko og de udpegede risikoområder.
Læs rapporten her

Metoderapport

Metoderapporten beskriver den tekniske metode, anvendt til den nationale risikovurdering af oversvømmelse fra hav og vandløb.
Læs rapporten her

Høringsperioden er afsluttet - der er nu udpeget 14 risikoområder i Danmark

Risikoområder i Danmark

Kortet viser risikoområderne, som er udpeget på baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb. Klik på kortet eller på områderne i kasserne til venstre for at læse mere om de enkelte områder.

Se kortdata via WebGis

Danmarkskort, hvor man kan se risikoen for oversvømmelse.