Holstebro

Holstebro er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra vandløb (Storå). Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

Risikoområdet Holstebro er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb (Storå). Området har en stor andel af celler i kategorien Høj og Meget høj i forhold til områdets størrelse. Ligeledes er der en større andel af celler i kategorien Medium. Cellerne med signifikant risiko er i boligområder og i den indre by.

Risikoen er bestemt på baggrund af en statistisk 1000-års hændelse, en oversvømmelse, der i udbredelse stemmer godt overens med den oplevede oversvømmelse i marts 1970.

Selvom der ikke sker ændringer i risikoområdet på baggrund af den nye risikovurdering, bliver afgræsningen opdateret ud fra nyeste data. Risikoområdet er derfor udvidet, så det dækker hele området, der potentielt kan blive oversvømmet ved en statistisk 1000-års hændelse.

Risikoområdet udgøres hovedsageligt af boligområder, mindre industri og den indre by samt områder omkring Storå. Området følger overordnet Storå, og er ikke væsentlig anderledes end den tidligere udpegning. Der er medtaget områder på hver side af arealet mellem Vesterbrogade og Søndergade.

I området med sårbarheder af mellem til høj kategori er for eksempel identificeret: Kritisk infrastruktur i form af renseanlæg og fjernvarmeværk, et hospital og områder med beboelse.

RisikoområdeHolstebro
KommunerHolstebro
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.4 Nissum Bredning
Kilde til oversvømmelseVandløb
Historisk største oversvømmelseOversvømmelse i marts 1970
ScreeningshændelseStatistisk 1000 års hændelse
Hændelse til afgrænsning af risikoområdeStatistisk 1000 års hændelse
Berørte indbyggere2.131
Særlige sårbarhederHospital
Renseanlæg
Fjernvarmeværk
Afgrænsning af Risikoområde Holstebro

Find mere information her