Se data i WebGIS

Nedenfor kan du hente data fra WebGIS og MiljøGIS.

Data fra anden planperiode 2016-2021

Data fra anden planperiode (2016-2021) af oversvømmelsesdirektivet er delt i to WebGIS.

Data fra plantrin 1:

Den nationale risikovurdering og udpegning af risikoområder

Data fra plantrin 2:

Kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne

Data fra første planperiode 2010-2015

Find mere information

For mere information om udstilling og download af data:
Hent og vis data