Revurdering af risikoområder

I første planperiode af oversvømmelsesdirektivet (2010-2015) blev der for første gang udpeget risikoområder, 10 i alt. I de efterfølgende planperioder skal risikoområderne revurderes i forhold til om der skal udpeges nye eller ske ændringer i eksisterende risikoområder.

Revurderingen af risikoområderne sker på baggrund af en revurdering af oversvømmelsesrisikoen.

Revurderingen af oversvømmelsesrisikoen foretages i områderne ved kysterne og vandløb. Her vurderes den potentielle oversvømmelse for ekstreme hændelser. Derudover indgår en vurdering af de negative konsekvenser, som en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Risikoområderne ajourføres på baggrund af den nationale risikovurdering. Risikoområderne udpeges de steder, hvor risikovurderingen viser omfattende skader for samfundet og hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Find mere information om de udpegede risikoområder her.