Udarbejdelse af risikostyringsplaner

Det er kommunernes ansvar at udarbejde risikostyringsplaner i tredje plantrin.

Risikostyringsplanen skal tage højde for forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen refererer således til det øvrige plangrundlag, i særdeleshed kommunernes klimatilpasningsplaner, men også kommuneplaner, spildevandsplaner og beredskabsplaner m.fl.

Kommunerne skal koordinere indholdet af risikostyringsplanerne med vandplanerne for det aktuelle vandområdedistrikt. Det betyder, at risikostyringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse og forbedring af vandområder samtidig med, at mulighederne for at håndtere vand fra oversvømmelser benyttes i nødvendigt omfang.

Læs mere her om hvordan I laver en risikostyringsplan.

Sådan arbejder kommuner med risikostyringsplaner

Hør om hvordan kommuner, der er særligt udsatte for oversvømmelser arbejder med en risikostyringsplan, og hvad de kan gøre for at beskytte deres områder mod oversvømmelser. Som borger kan du sikre dit hus og hjælpe beredskabet, når oversvømmelsen rammer.

Se videoen "Oversvømmelsesdirektivet – vi har en plan"