Hent og vis data

Nedenfor finder du data og links til udstilling af resultater fra anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet (2016-2021).

Hent data

Data for national risikovurdering

Under plantrin 1 blev der lavet nationale beregninger og udarbejdet nationale datasæt for faren, sårbarheden og risikoen forbundet med oversvømmelser fra hav og vandløb. 
Download datasæt her

Under plantrin 1 finder du mere information om resultaterne og her har du også mulighed for at downloade de rapporter der blevet lavet ifm. dette plantrin.
Gå til plantrin 1 her

Data for vandløbsoversvømmelser

Data for oversvømmelser fra vandløb er beregnet nationalt i 40 cm grid for 20-, 100- og 1000-årshændelser på baggrund af vandføringsstatistik fra GEUS.
Det er muligt at læse mere om datasættene og downloade dem for de enkelte kommuner.
Gå til "Vandløbsoversvømmelser" her

Kortlægning i risikoområderne

Kortlægningen af faren, skaden og risikoen for oversvømmelse i de 14 risikoområder er udleveret til de berørte kommunerne.
Gå til plantrin 2 her

Vis data

Resultaterne fra den nationale risikovurdering og kortlægningen i de enkelte risikoområder, som vises via WebGIS, kan udstilles i egne services via nedenstående WFS og WMS links.

WFS/WMS links til data fra plantrin 1 i oversvømmelsesdirektivets anden planperiode

National risikovurdering:
WFS - WebGIS - Plantrin 1, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 1, anden planperiode (2016-2021)

Nationale vandløbsoversvømmelser:
WMS - WebGIS - Plantrin 1, anden planperiode (2016-2021)

WFS/WMS links til data fra plantrin 2 i oversvømmelsesdirektivets anden planperiode

Esbjerg
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Fredericia
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021) Fredericia
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021) Skærbæk
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021) Fredericia
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021) Skærbæk

Holstebro
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Juelsminde
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Kolding
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Korsør
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Køge Bugt – København (Køge Bugt)
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Køge Bugt – København (København Nord og Syd)
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Nyborg
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Odense Fjord
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Randers Fjord
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Sydlolland
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Vejle
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Vordingborg
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)

Aabenraa
WFS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)
WMS - WebGIS - Plantrin 2, anden planperiode (2016-2021)