Planperiode 2022-2027

Direktivet gennemføres i seksårige planperioder, og planperioden fra 2022-2027 er direktivets tredje.

Den tredje planperiode af oversvømmelsesdirektivet er startet. På nuværende tidspunkt (juni 2023) er vi i planperiodens plantrin 1, som er opdatering af den nationale risikovurdering, som ligger til grund for ajourføring af risikoområderne. Forslag til ajourføring af risikoområder bliver sendt i offentlig høring.

Som en del af arbejdet med opdatering af den nationale risikovurdering, videreudvikler Kystdirektoratet de modeller, der anvendes til fareanalyser og sårbarhedsanalyser, ligesom der anvendes den nyeste data i analyserne. Den endelige risikovurdering vil derfor være en opdatering af tidligere analyser og se anderledes ud. Den opdaterede risikovurdering vil ligge til grund for ajourføring af risikoområderne og blive publiceret ifm. høringen af forslag til ajourføring af risikoområder.

Planperiodens tre plantrin:

Plantrin 1:

National vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb samt udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller hvor en sådan må anses for sandsynlig (2022-2024). Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 2:

Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder (2024-2025). Udføres af Kystdirektoratet.

Plantrin 3:

Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder (2026-2027). Udføres af de udpegede kommuner.