Planperiode 2010-2015

Direktivet gennemføres i seksårige planperioder, og planperioden fra 2010-2015 er direktivets første.

På baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002, blev Oversvømmelsesdirektivet udarbejdet og vedtaget i EU.

Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen.

Gennemførelsen af direktivet bygger på Vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter.
Se oversigtskort her

Se Europa-parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions direktiv her:
Download PDF om Oversvømmelsesdirektivet her

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande fremgår af figuren herunder.

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande