Juelsminde

Juelsminde er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav (Kattegat). Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan. Risikoområdet omfatter dele af Hedensted Kommune

På baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kattegat) er Juelsminde udpeget i 2011. Området har en mindre samling af celler med Meget høj risiko. Disse er primært lokaliseret på lystbådehavnen og i beboelsesområde.

Risikoen for oversvømmelse fra hav er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872. Denne vandstand er valgt grundet afgrænsning af området OJ6, hvor det er vandstanden fra den højest registrerede stormflod, der har ramt området. Den højst målte vandstand i Juelsminde er dog 1,65 m under stormfloden i 2006.

På baggrund af den nye risikovurdering bliver området udvidet i mindre grad mod nord til at inkludere de celler med Høj eller Meget høj risiko, som ligger op ad det eksisterende risikoområde.

Da oversvømmelse fra hav er den eneste kilde til høj risiko i området, er området ind i land afgrænset på baggrund af en potentiel oversvømmelsesudbredelse med den anvendte screeningsvandstand tillagt et klimatillæg på 0,9 m havstigning. Der er identificeret få sårbarheder af høj kategori er i området, dog for eksempel: Renseanlæg og beboelse.

RisikoområdeJuelsminde
KommunerHedensted
Vanddistrikt1, Jylland og Fyn
Hovedvandopland1.9 Horsens Fjord
Kilde til oversvømmelseHav
Statistisk 1000 års hændelse1,78 m, Juelsminde Havn
Historisk højeste vandstand1,65 m, stormfloden 2006
Screeningsvandstanden er 2,15 m,
stormfloden 1872
Vandstand til afgrænsning af risikoområde3,05 m
Berørte indbyggere1.998
Særlige sårbarhederRenseanlæg
Afgrænsning af Risikoområde Juelsminde

Find mere information her