Kerteminde

Sybergland, som er en del af den helhedsorienterede planlægning. Billedet er taget efter skybruddet i 2021.

Udpegningen var ikke nok – Kerteminde vil mere

Det er kun en del af Kerteminde Kommune, der er udpeget som risikoområde under oversvømmelsesdirektivet. Det er den del, som ligger ud til Odense Fjord, og det er ikke nok, mener de i Kerteminde Kommune. Hele kommunen skal beskyttes mod oversvømmelse.

I 2011 blev Odense Fjord første gang udpeget som et risikoområde, der er truet mod oversvømmelse fra primært havet og i mindre grad fra vandløb. Det forpligter kommunerne i udpegningen til at udarbejde en risikostyringsplan for det område, der er udpeget.

Da kommunen opdaterede sin risikostyringsplan i 2021, stod det klart, at det gav mening at udvide planlægningen af håndtering af oversvømmelse til områder, der ikke var en del af udpegningen.
Kommunen tog beslutning om at arbejde helhedsorienteret med oversvømmelsesbeskyttelsen.

”Risikostyringsplanen har medført, at vand er kommet på dagsordenen i de andre planer i kommunen, hvor vand nu i højere grad end tidligere tænkes ind i lokalplanerne.” uddyber Line Bøg Risager, By-og Klimaplanlægger i Kerteminde Kommune.

Udsigt fra Gabet til Lindø.
Udsigt til Lindø, som er placeret ud mod Odense Fjord.

Helhedsorienterede klimaplaner

Risikostyringsplanen blev et springbræt til, at Kerteminde Kommune opdaterede klimatilpasningsplanen. Dette arbejde udmønter sig bl.a. i, at der nu er sat gang i en beskyttelse af Kerteminde Marina. Tiltagene og målene i risikostyringsplanen omfatter bl.a., at forebygge oversvømmelse og forbedre nyere bebyggelse og infrastruktur i de udsatte områder. Derudover opdaterer kommunen beredskabsplanen hvert tredje år og overvejer indkøb af mobile stormflodsløsninger.

Kerteminde Marina.
Kerteminde Lystbådehavn.
Sommerhusområde ved et udpeget risikoområde i Kerteminde.