Historier fra vandkanten

I denne serie af historier kan du læse om de udpegede risikoområder fra forskellige kommuner. Læs om de udfordringer, som kommunerne har med oversvømmelser, hvordan de arbejder med risikostyringsplanerne, og hvilke initiativer, de har igangsat for at håndtere oversvømmelser.