Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

For de udpegede risikoområder udarbejder Kystdirektoratet mere detaljeret kortmateriale, der viser oversvømmelsesfaren og –risikoen i de enkelte områder. Dette kortmateriale skal danne grundlag for udarbejdelse eller ajourføring af risikostyringsplaner.

Kortmaterialet skal være færdigt og overdraget til de udpegede kommuner senest den 22. december 2019.