Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

For de udpegede risikoområder udarbejder Kystdirektoratet mere detaljeret kortmateriale, der viser oversvømmelsesfaren og –risikoen i de enkelte områder. Dette kortmateriale skal danne grundlag for udarbejdelse eller ajourføring af risikostyringsplaner.