Revurdering af risikoområder

Første planperiode af oversvømmelsesdirektivet blev gennemført i årene 2010–2015. Den anden planperiode startede i 2016 og løber frem til udgangen af 2021. Under anden planperiode skal der foretages en revurdering og opdatering af arbejdet fra første planperiode, herunder en revurdering af den nationale risiko og de udpegede risikoområder.

Revurderingen af oversvømmelsesrisikoen foretages i områderne ved kysterne og vandløb. Her vurderes den potentielle oversvømmelse for ekstreme hændelser. Derudover indgår en vurdering af de negative konsekvenser, som en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Risikoområderne ajourføres på baggrund af den nationale risikovurdering. Risikoområderne udpeges de steder, hvor risikovurderingen viser omfattende skader for samfundet og hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Efter revurderingen af risikoen foreslås fire nye risikoområder udpeget og to eksisterende væsentligt udvidet. De resterende otte eksisterende risikoområder er fortsat udpeget.
Den endelige ajourføring af risikoområderne skal ske senest den 22. december 2018.