Rapporter og vejledninger for 2. planperiode 2016-2021

Der ligger en lang række rapporter til grund for udpegning af nye og eksisterende risikoområder for 2. planperiode i 2018. Klik på titlerne nedenfor og se rapporterne.