Udarbejdelse af risikostyringsplaner

Det er  kommunernes ansvar at udarbejde risikostyringsplaner i tredje plantrin. 

Risikostyringsplanen skal tage højde for forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen refererer således til det øvrige plangrundlag, i særdeleshed kommunernes klimatilpasningsplaner, men også kommuneplaner, spildevandsplaner og beredskabsplaner m.fl. Kommunerne skal koordinere indholdet af risikostyringsplanerne med vandplanerne for det aktuelle vandområdedistrikt. Det betyder, at risikostyringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse og forbedring af vandområder samtidig med, at mulighederne for at håndtere vand fra oversvømmelser benyttes i nødvendigt omfang.