Planperiode 2016-2021

Direktivet gennemføres i seksårige planperioder, og planperioden

fra 2016-2021 er direktivets anden.
Den første planperiode gik fra 2010-2015. 

Hver planperiode består af tre plantrin:

  1. Plantrin: Vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller hvor en sådan må anses for sandsynlig.
  2. Plantrin: Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder.
  3. Plantrin: Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

I anden planperiode revurderes og opdateres det arbejde, som blev gennemført i de tre plantrin i planperioden fra 2010-15.

I forbindelse med revurderingen er der foretaget visse justeringer i den metode, der anvendes til risikovurdering på nationalt plan.

Den metode, der er anvendt i anden planperiode giver derfor større nuancering af billedet af oversvømmelses-risikoen fra hav og vandløb.

 

 

Se også:

Oversvømmelsesdirektiv (pdf)