Vejle

Vejle er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav dog suppleret med kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.