Vejle

Vejle er udpeget som risikoområde i 2011 i første planperiode. I forbindelse med plantrin 1 i anden planperiode fastholdes udpegningen. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt primært i forhold til oversvømmelse fra hav dog suppleret med kortsæt for kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb. Kortene skal danne grundlag for en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan.

 

Link til faktaark for lokalområdet

Her kan du hente faktaark